Generalforsamling 2016

logo_slowfood_fyn

Tiden nærmer sig for den ordinære generalforsamling i Slow Food Fyn, men i år bliver den alt andet end ordinær. Vi kan byde på hele to arrangementer.

Først skal vi ud i naturen, for, under kyndig vejledning, at udforske hvad naturens eget spisekammer har at byde på:

Natur, kultur og håndøl!

Søndag den 24. april kl. 13.00 har man århundredets chance for at opleve det ultimative, naturkulturelle, historiske, inspirerende, vandrende, informative, livsbekræftende, urtespisende foredrag på den lille, unikke øperle Vigelsø i Odense Fjord.

Verdens korteste sejltur vil bringe os over til godt selskab af den altvidende og sympatiske naturvejleder Ole Runge og de vildt flinke lystløgnere og kokke fra STYRBÆKS, som med Slow Food-kokkehuen på vil koge en Vigelsø-suppe, hvor urter fra strand og skov skal simre og give frugtbarhed, fordybelse og velsmag, som kan ledes tilbage til Valdemar Sejr!

Efter rundturen gives øen fri, så der kan samles vilde urter, som kan give en hjemmelavet urtesnaps et spark, der vil give våde øjne, salige smil og sundhed lang tid efter hjemkomsten.

Når båden atter når det trygge fastland, kører vi til STYRBÆKS og en hyggelig generalforsamling i Slow Food Fyn, der efterfølges af lidt brød og lokal ost – og hvad gemmerne ellers byder på – til lidt skrub-af-mad, der vil afrunde en ellers ganske almindelig søndag i en “føj hvor er livet dog herligt og alligevel nåede jeg de tidlige nyheder og den bløde lænestol” – inden atter en spændende arbejdsuge starter.

Find vej til Vigelsø via dette link: http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/vigelsoe/praktisk/

Generalforsamling

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af ordstyrer, stemmetæller og referent.

2. Formandens beretning.

3. Kassererens beretning.

4. Fremlæggelse af foreningens reviderede regnskab med bestyrelsens forslag til det kommende års budget.

5. Indkomne forslag.

6. Forslag til aktiviteter i det kommende år.

7. Valg af bestyrelse:

Den nuværende bestyrelse er:

Karen Louise Bencke, formand

Klavs Styrbæk, næstformand (er på valg, ønsker genvalg)

Judy Egholm, kasserer

Morten Hansen

Carla Lang Nielsen (er på valg, ønsker genvalg)

Ida Bjørnstrøm (er på valg, ønsker ikke genvalg)

Stefan Peter Stadler, Suppleant (er på valg, ønsker genvalg)

8. Valg af revisor og revisorsuppleant.

9. Eventuelt.

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før. Forslag sendes pr. mail til kontakt@slowfoodfyn.dk. Efter fristens udløb vil bestyrelsen rundsende de indkomne forslag.

Generalforsamlingen ventes at være slut ved 18.30 tiden. STYRBÆKS har adressen: Slettensvej 223, 5270 Odense N.

Prisen for at deltage i begge arrangementer er for medlemmer 175 kr., ikke-medlemmer 225 kr. Drikkevarer er ikke inkluderet i prisen. Betaling på dagen.

Tilmelding til Vigelsø + generalforsamling skal ske senest 7 dage før, d.v.s. 17. april, pr. mail til kontakt@slowfoodfyn.dkMax. deltagerantal er 30 personer.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Slow Food Fyn